PSB is being developed by Pooya Paridel.

تاريخ:    1399/1/22

صفحه اصلي
خبرخوان
فعاليت‌هاي فرهنگي
بانکداري الکترونيکي
نظرات و انتقادات
خدمات بانکی
خدمات ارزي
اعتبارات اسنادي
وفق مجموعه مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادي (UCP600)، اعتبار اسنادي عبارت است از هرگونه ترتيباتي، به هر نام يا توصيفي، که در بر گيرنده تعهد قطعي و برگشت ناپذير بانک گشاينده نسبت به پذيرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرايط اعتبار است.
1. اعتبارات اسنادي ديداري
الف) گشايش اعتبار اسنادي ديداري، بابت واردات کالا
- اشخاص مشمول: همه اشخاص حقيقي و حقوقي
- انوع کالا: کالاهاي مجاز طبق مقررات صادرات و واردات و اولويت‌بندي کالاها
مراحل انجام کار
1. دريافت پروفرما وانجام ثبت سفارش از سوي مشتري وعنداللزوم دريافت مجوزهاي ذيربط
2. ارائه مدارک لازم (شماره هشت رقمي ثبت سفارش انجام شده، پروفرما، بيمه‌نامه، فرم پذيرش بازرسي قبل از حمل از شرکت بازرسي مجاز) به شعبه مورد نظر مشتري
تبصره: انجام تشريفات مناقصه يا ارائه مجوز ترک تشريفات مناقصه براي خريدهاي دولتي بيش از ده ميليون دلار الزامي است.
3. بررسي اهليت وظرفيت اعتباري مشتري، صدور مصوبه اعتباري، و تعيين ميزان پيش دريافت مورد نياز
4. تامين هزينه‌هاي گشايش اعتبار اسنادي توسط مشتري
5. گشايش اعتبار اسنادي پس از طي مراحل تخصيص ارز از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و خريد ارز مربوطه وفق مصوبه
6. وصول اسناد حمل از کارگزار
7. تأمين معادل ريالي تتمه وجه اعتبار توسط مشتري، ظَهرنويسي و تحويل اسناد به مشتري براي ترخيص کالا
8. ترخيص کالا توسط مشتري و ارائه شماره کوتاژ به شعبه براي رفع تعهد ارزي
ب) واردات خدمات و کالا - خدمات، از راه گشايش اعتبار اسنادي
- اشخاص مشمول: همه اشخاص حقيقي و حقوقي
- نوع خدمات: خدمات مشاوره کارشناسان خارجي،‌ انجام آموزش (اعم از داخل کشور و خارج از کشور)، خدمات کارشناسي نصب و راه اندازي دستگاه‌هايي که به خارج ارسال مي شود، خدمات ايزو براي استفاده از شبکه رايانه اي (مانند اينترنت و اجاره دستگاه‌ها)، اسناد طراحي و مهندسي و جز آن (کمتر از 900.000 دلار)
اگر ارزش واردات خدمات يا کالا - خدمات بيش از مبلغ مذکور باشد، اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ضروري است.
مراحل انجام کار
1. مراجعه مشتري به وزارت‌خانه ذيربط، ارائه پروفرما، و دريافت مجوز ورود کالا
تبصره: چنانچه صرفاً ورود خدمات منظور باشد، مراجعه مشتري به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - اداره نظارت ارز، و دريافت اوراق ثبت خدمت، سپس مراجعه به شعبه براي دريافت شماره هشت رقمي
2. ارائه مدارک لازم به يکي از شعب بانک، شماره هشت رقمي ثبت سفارش يا اوراق ثبت خدمت (بنا به مورد)، پروفرما، و درصورت نياز مجوز سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي کشور
3. بررسي اهليت و ظرفيت اعتباري مشتري، صدور مصوبه اعتباري، و تعيين ميزان پيش پرداخت مورد نياز
4. تامين هزينه‌هاي افتتاح اعتبار اسنادي، توسط مشتري
5. گشايش اعتبار اسنادي، با درج شرط ارائه 10 درصد ضمانت‌نامه حسن انجام کار (از راه ارسال پيام سوئيفتي)
تبصره: درج شرط کسر ماليات و ديگر کسور قانوني از مبلغ خدمات مطابق نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي، در شروط اعتبار اسنادي ضروري است، مگر آنکه وزرات مذکور کسر ماليات را ضروري نداند.
6. ارائه صورت‌حساب انجام کار و دريافت تاييديه خريدار
7. تامين مابه‌التفاوت مبلغ پيش دريافت اوليه تا وجه مورد نياز توسط مشتري، و پرداخت وجه به ذ‌‌ي‌نفع
8. ارائه مدارک لازم براي رفع تعهد ارزي بنا به مجموعه مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

2. اعتبار اسنادي مدت‌دار
الف) اعتبار اسنادي مدت‌دار حداکثر 12 ماهه براي واردات مواد اوليه موردنياز واحدهاي توليدي
استفاده از اين ابزار با هدف حمايت از توليد داخل و صرفاً براي توليدکنندگاني امکان‌پذير است که اقدام به واردات مواد اوليه موردنياز واحدهاي توليدي خود مي‌نمايند.
اين اعتبار به صورت اعتبار فروشنده (Supplier Credit) بوده و خريدار بايد با استفاده از اعتبار خود، نظر فروشنده را نسبت به پرداخت مدت‌دار بهاي کالاها و هزينه‌هاي جانبي مربوطه جلب نمايد.
- اشخاص مجاز: تامين کنندگان مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي
- واردات مجاز: مواد اوليه موردنياز واحدهاي توليدي مجاز به ورود مطابق مقررات
مراحل انجام کار:
1. ارائه پروفرما و دريافت مجوز وزارتخانه ذي‌ربط به وسيله توليدکننده
2.ارائه درخواست استفاده از تسهيلات به همراه مدارک لازم براي گشايش اعتبار اسنادي به شعبه
3. پس از ظرفيت سنجي اعتباري مشتري، صدور مصوبات اعتباري مربوطه و تعيين ميزان پيش دريافت و ميان دريافت
4. بررسي مطابقت با قوانين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
5. دريافت مجوزهاي لازم
6. تامين پيش دريافت و هزينه‌هاي گشايش اعتبار اسنادي توسط مشتري
7. گشايش اعتبار اسنادي مدتدار 12
تبصره: درخصوص واردات قطعات و ملزومات صنايع خودرويي کشور، مدت فوق مي تواند به 18 ماه افزايش يابد.
8. حمل کالا و دريافت اسناد حمل از کارگزار
9. تامين ميان دريافت و کارمزدهاي مربوطه توسط مشتري
10. ظَهرنويسي و تحويل اسناد به مشتري براي ترخيص کالا
11. ترخيص کالا توسط مشتري و ارائه جواز سبز گمرکي مطابق با شرايط اعتبار اسنادي براي رفع تعهد ارزي
12. تامين مابقي مبلغ اعتبار در سررسيد پرداخت توسط مشتري


درباره بانك | اخبار | نرخ سود سپرده | شعب | موبايل بانك | تماس با ما | نقشه سايت | خبرخوان(RSS)
آپارات بانک اقتصاد نوين   اينستاگرام بانک اقتصاد نوين   تلگرام بانک اقتصاد نوين   سروش بانک اقتصاد نوين   گپ بانک اقتصاد نوين   ايتا بانک اقتصاد نوين
حق انتشار اطلاعات براي بانك اقتصاد نوين محفوظ است.

اينترنت بانك اقتصادنوين، برترين سامانه به انتخاب پنجمين كنفرانس بانكداري الكترونيكي
طرح ارزينو
طرح صبا
طرح کوشان
سامانه‌هاي موبايلي
 خدمات بانكداري الكترونيكي
سفارش آنلاين کارت هديه
مزايده و فروش املاک مازاد
ثبت درخواست حمايت از مشتريان داراي کسب و کارهاي کوچک متضرر شده
درخواست برخورداري از قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
براي رسيدن به مقصد بايد با هم و هماهنگ حركت كرد. بانكداري شركتي، شراكتي پايدار
بانكداري اختصاصي
مناقصه و مزايده‌هاي بانک
مبارزه با پولشويي