PSB is being developed by Pooya Paridel.

تاريخ:    1399/1/22

صفحه اصلي
خبرخوان
فعاليت‌هاي فرهنگي
بانکداري الکترونيکي
نظرات و انتقادات
خدمات تخصصي
بانکداري شرکتي
سوالات متداول
 مفهوم و کارکرد بانكداري شركتي چيست؟
بانکداري شرکتي تلاشي فراگير براي تمرکز بر نيازهاي مشتريان و خلق راه حل‌هاي بانکي و مالي متناسب‌، براي پاسخ‌گويي موثر و دقيق به آنها است‌. بانکداري شرکتي توانايي يک بانک در ارايه خدمات اعتباري متناسب با مسائل پيچيده يک شرکت‌، تهيه بسته‌هاي متنوع و خاص تامين مالي‌، تسهيل تجارت بين‌المللي براي کسب و کارهاي داراي بازارهاي جهاني‌، اعطاي خطوط اعتباري به شرکت‌ها‌، تسهيلات سرمايه در گردش‌، کمک به مديريت مالي شرکت‌ها‌، ارايه انواع خدمات مشاوره‌اي‌، مديريت نقدينگي‌، خدمات بانکداري الکترونيکي‌، خدمات ارزي‌، خدمات مديريت ريسک و‌... است‌. بانکداران شرکتي بانک اقتصادنوين‌، شرکايي معتمد و متخصص هستند که خدمات ارزش آفرين‌، متنوع‌، انعطاف پذير‌، سريع و دقيقي را به مشتريان ارايه مي‌کنند‌. آنها ضمن شناخت کامل از محيط کسب‌وکار‌، نيازهاي مشتريان را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده و ضمن برآوردن با کيفيت نيازها از طريق ارايه راه حل‌ها‌، مشاوره‌هاي تخصصي خود را متناسب با تحولات کسب‌وکار براي بهره برداري حداکثري از فرصت‌ها‌، در اختيار شرکاي تجاري خود قرار مي‌دهند‌.
تدابير انديشيده شده در نظام بانکداري شرکتي بانک اقتصادنوين‌، به گونه‌اي است تا تمامي نيازهاي مالي و بانکي يک کسب‌‌وکار با محوريت مدير حساب تعيين شده، در قالب خدمات و محصولات متمايز‌، خاص و سفارشي پاسخ داده شده و با تعامل سازنده و يادگيرنده راه‌حل‌هاي متنوع و اثربخش و کارآمد براي کمک به تحقق اهداف و استراتژي‌هاي کسب‌وکار مشتريان در اختيار آنها قرار گيرد‌.
 بانكداري شركتي چه خدمات و محصولاتي ارائه مي‌دهد؟
محصولات و خدمات بانکداري شرکتي متناسب با نيازهاي مشتريان شرکتي، گستره وسيعي از محصولات و خدمات بانكي و مالي را در بر مي‌گيرد. در يک طبقه‌بندي کلي، اين محصولات و خدمات به دو بخش محصولات و خدمات بانکي (نظير انواع تسهيلات و تعهدات، انواع حساب‌ها، امور بين‌الملل، خدمات بانکداري الكترونيكي) و محصولات و خدمات مالي (ابزارهاي نوين تامين مالي، بيمه‌اي، ليزينگ، صرافي) تقسيم شده است. لازم به ذکر است تمامي محصولات و خدمات مذکور براي هر يک از مشتريان شرکتي در چارچوب قوانين و مقررات جاري، توسط مديران حساب و نيز كارشناسان اعتباري، سفارشي سازي شده و با شرايط خاص در قالب مصوبات اعتباري قابل ارايه مي‌باشد.
 مديران حساب كيست و چه وظايفي در قبال مشتريان دارد؟
مدير حساب فردي کارآزموده و متخصص در امور بانکي است که از ميان کارشناسان نخبه بانک بر اساس ويژگي‌هايي چون دانش‌، تجربه و خلاقيت‌، انتخاب و متناسب با نوع فعاليت، اندازه شرکت و‌ ... براي ارايه خدمات به مشتريان بانکداري شرکتي آموزش ديده و زمينه ارائه خدمات به مشتريان شرکتي را مهيا مي‌نمايد. مدير حساب با تسلط بر دانش محصولات و خدمات بانکي و مالي و نيز با آگاهي از مسائل روز اقتصادي، ضمن ايفاي نقش مشاور، با انجام کارشناسي جامع در تلاش است تا در کوتاه ترين زمان ممکن و با حداکثر کيفيت، فرآيند ارايه خدمت به مشتريان و پاسخگويي به نيازهاي ايشان را تسهيل و تسريع نمايد.
همچنين همراهي، همگامي و رصد مستمر نيازهاي مشتريان در جهت رشد و توسعه کسب‌وکارهاي ايشان و نيز تعاملات في‌مابين بانک و مشتري از جمله نقش‌هاي اصلي مديران ارتباط با مشتريان به شمار مي‌رود.
وظايف و مسئوليت‌هاي مدير حساب:
1- تهيه برنامه‌هاي اعتباري و تامين مالي مورد نياز براي دوره‌هاي مالي فعاليت شرکت با هدف رشد و توسعه کسب و کار با استفاده از ظرفيت‌هاي بانک و شرکت‌هاي تابعه
2- شناخت نياز، بررسي و ارايه راه حل متنوع براي رفع نياز بانكي و مالي مشتريان
3- انجام کليه مراحل اجرايي از مرحله نخست تا مرحله اجابت خواسته و نياز مشتري
4- ارايه دهنده و هماهنگ کننده براي دريافت خدمات بانکي و مالي (بيمه، سرمايه‌گذاري، ليزينگ، صرافي و...)
5- رابط شرکت و بانک براي هماهنگي و ارايه کليه خدمات بانکي
6- هماهنگ کننده کليه نشست‌ها و جلسات مشترک
7- همراه در جلسات و نشست‌هاي تجاري شرکت با هدف تسريع و تسهيل در دريافت خدمات بانکي
8- کانال ارتباطي براي انعکاس کليه نيازها‌، درخواست‌ها‌، انتقادها و پيشنهادها
 آيا بانكداري شركتي بخشي مستقل از بانك اقتصادنوين است؟
خير، بانکداري شرکتي يکي از دپارتمان‌هاي بانک اقتصادنوين است. بانکداري شرکتي در جهت تحق برنامه‌هاي عملياتي اعم از كيفي و كمي و با الهام از برنامه استراتژيک بانک، انجام وظيفه و حركت مي‌نمايد.
 تعريف مشتريان در بانكداري شركتي چگونه است و شركت بايد داراي چه شرايطي باشد تا در زمره بانكداري شركتي قرار گيرد؟
مشتريان (اعم از حقيقي و حقوقي) با توجه به شاخص «فروش/ درآمد سالانه» به شرح زير گروه‌بندي مي‌گردند: 

شاخص گروه مشتريان بانكداري شركتي در بخش‌هاي اقتصادي

 مشتريان بانکداري شرکتي

گروه 1 (کسب و کارهاي کلان)

گروه 2 (کسب و کارهاي متوسط)

فروش/ درآمد سالانه

از 250 ميليارد ريال و بيشتر

از 60 ميليارد ريال تا 250 ميليارد ريال

تبصره: شرکت‌هاي توليدي جديدي که در آستانه شروع فعاليت قرار دارند با توجه به صنعت، سرمايه اوليه و برنامه‌هاي توسعه‌اي‌، رشد بازارها، ميزان توليد، پيش بيني فروش و ... بررسي شده و در صورتيکه شرايط فوق احراز گردد در زمره مشتريان شرکتي قرار مي‌گيرند.
تبصره: شرکت‌هاي پيمانکاري بر اساس شاخص درآمد به شرح زير طبقه‌بندي مي‌گردند:

شاخص گروه مشتريان (پيمانكاران)

مشتريان بانکداري شرکتي

 گروه 1 (پيمانکاران)

 گروه 2 (پيمانکاران)

درآمد سالانه

از 150 ميليارد ريال و بيشتر

از 45 ميليارد ريال تا 150 ميليارد ريال

 آيا استفاده از خدمات بانكداري شركتي نياز به سابقه فبلي تعاملات با بانك اقتصادنوين را دارد؟
خير، مشتريان جديدي که علاقمند به استفاده از خدمات و فرصت‌هاي ارزش آفرين بانکداري شرکتي باشند مي‌توانند از اين خدمات و ظرفيت‌ها بهره‌مند شوند. بدين منظور کافي است تا با يکي از دفاتر بانکداري شرکتي تماس حاصل نمايند.
 آيا افتتاح حساب و تمرکز فعاليت‌هاي بانکي بايد در شعبه خاصي صورت پذيرد؟
بر اساس تدابير اتخاذ شده در بانک اقتصادنوين تمامي شعب اين بانک آمادگي انجام عمليات بانکي مشتريان شرکتي و با هماهنگي کامل دفاتر بانکداري شرکتي را دارا مي‌باشند. معيار نخست در انتخاب شعبه، درخواست مشتري مي‌باشد. کارشناسان ارتباط با مشتريان نيز آمادگي دارند بر اساس نيازها و انتظار مشتريان و ظرفيت‌هاي شعب، مناسب‌ترين شعبه براي افتتاح و تمرکز حساب را به مشتريان معرفي نمايند. مشتريان بالفعل بانک که در زمره مشتريان شرکتي قرار دارند در همان شعبه افتتاح کننده حساب به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
 آيا شركت‌ها در استان‌هاي کشور هم مي‌توانند از خدمات بانكداري شركتي استفاده نمايند؟
با توجه به پيشتازي بانک اقتصادنوين در ارايه خدمات بانکداري شرکتي، براي اولين بار در نظام بانکي کشور خدمات حوزه بانکداري شرکتي در استان‌هاي کشور نيز در دسترس مشتريان ارزنده قرار گرفته است. شرکت‌هاي فعال در شهرستان‌ها مي‌توانند با تماس با سرپرستي‌هاي مناطق 8 گانه بانک اقتصادنوين و از طريق اختصاص مدير حساب از خدمات بانکداري شرکتي بهره مند گردند.
 شركت‌هاي تابعه چه خدماتي به مشتريان حوزه شركتي ارائه مي‌نمايد؟
يكي از اهداف بانك بانك اقتصادنوين تحقق بانكداري جامع است بدين منظور تمامي واحدها و مجموعه‌هاي بانك اعم از واحدهاي بانكي و شركت‌هاي تابعه در جهت تامين نيازهاي مشتريان اقدام مي‌نمايند در همين راستا شركت‌هاي صرافي، تامين سرمايه، ليزينگ و بيمه و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف نيازهاي مشتريان را مرتفع مي‌سازند.
 آيا انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند از خدمات و تسهيلات بانكداري شركتي استفاده نمايند؟
انجمن‌ها و تشکل‌هاي صنفي به دليل فلسفه وجودي و ماهيت فعاليت که همانا کشف و معرفي فرصت‌هاي محيطي براي اعضاي خود است، يکي از مهمترين کانال‌هاي ارتباطي حوزه بانکداري شرکتي با مشتريان صنايع بازار هدف به شمار مي‌روند. بدين ترتيب انجمن‌‌ها، تشکل‌ها و سنديکاها مي‌توانند از فرصت‌هاي ارزش آفرين بانکداري شرکتي در قالب تفاهم‌نامه براي اعضاي خود بهره مند گردند.
 آيا اعتبارسنجي مشتريان شركتي بر مبناي پتانسيل و توانايي مورد سنجش قرار مي‌گيرد يا فقط بر مبناي صورت‌هاي مالي؟
براي شناخت مشتري و تخمين ظرفيت اعتباري از دو شيوه بررسي به صورت تواما استفاده مي‌گردد. بررسي ميداني كه به واقعيت فعاليت مشتريان مي‌پردازد و بررسي صورت‌هاي مالي توجه دارد. اعتبارسنجي سيستمي پيچيده است که با بهره گيري از نرم‌افزارها، بانک‌هاي اطلاعاتي مدل‌ها، شاخص‌ها، نظرات خبرگان بانکي، اهليت، ظرفيت و توانمندي يک مشتري را براي باز پرداخت ديون خود تحليل و پيش بيني مي‌نمايد. بر همين اساس داده‌ها و اطلاعات فعاليت يک شرکت به عنوان ورودي اين سيستم در ارزيابي و مدل‌هاي طراحي شده و در نهايت خروجي سيستم اعتبارسنجي که همانا رتبه اعتباري مشتري مي‌باشد، موثر است. در نهايت نظر خبرگان در قالب تصميمات اعتباري و در شکل مصوبات به مشتريان ابلاغ مي‌گردد. اطلاعات مربوط به صورت‌هاي مالي به عنوان نمايشگر وضعيت، سلامت و رفتار يک کسب و کار يکي از مهمترين ورودي‌هاي مهم اين سيستم به شمار مي‌رود. در سيستم اعتبارسنجي اطلاعات ديگري از مشتري دريافت و در تعيين رتبه اعتباري آن تعيين کننده خواهد بود.
 خدمات حضوري بانكداري شركتي در كجا و چگونه صورت مي‌پذيرد؟
براي دريافت خدمات و محصولات بانکداري شرکتي‌، کافي است با يکي از شعب بانک يا دفاتر بانکداري شرکتي تماس حاصل فرماييد‌. دفاتر بانکداري شرکتي‌، بخش‌هاي مستقل کاري هستند که وظيفه ايجاد ارتباطات و تعاملات کاري و ارايه خدمات منحصر به فرد بانکداري شرکتي را به مشتريان، در مناطق جغرافيايي تعيين شده و مورد نظر آنها‌، به عهده دارند‌ و آماده‌اند تا خدمات مورد نياز مشتريان شرکتي را بر حسب اولويت و خواست آنها و با محوريت مدير حساب اختصاص يافته به هر شرکت‌، حتي بدون نياز به حضور در شعب بانک‌، با سرعت و کيفيت ارايه نمايند‌.
 آدرس و تلفن دفاتر بانكداري شركتي کجاست؟
• مديريت بازاريابي و امور دفاتر بانکداري شرکتي
تلفن: 82331082 / نمابر: 88203767
نشاني: تهران، خيابان وليعصر، تقاطع نيايش، بلوار اسفنديار، پلاک 24، ساختمان مرکزي بانک اقتصادنوين، طبقه سوم
کدپستي: 1968655944
پست الكترونيكي: cobanking@enbank.ir
• گروه خدمات مشاوره شرکتي
تلفن: 82331113 / نمابر: 82331494
نشاني: تهران، خيابان وليعصر، تقاطع نيايش، بلوار اسفنديار، پلاک 24، ساختمان مرکزي بانک اقتصادنوين، طبقه چهارم
کدپستي: 1968655944
پست الكترونيكي: moshaver@enbank.ir
• دفتر بانکداري شرکتي ميرداماد
تلفن: 22262985 - 22262994 / نمابر: 22261360
نشاني: تهران، بلوار ميرداماد، خيابان شمس تبريزي جنوبي، خيابان غفاري، پلاک 12، طبقه پنجم
کدپستي: 1549853111
پست الكترونيكي: do@enbank.ir
• دفتر بانکداري شرکتي نفت
تلفن: 95 - 22926185 / نمابر: 22926196
نشاني: تهران، خيابان شريعتي، خيابان شهيد دستگردي (ظفر)، نرسيده به خيابان نفت، پلاک 178، طبقه پنجم، واحد 19 و 20
کدپستي: 1919753388
پست الكترونيكي: eo@enbank.ir
• دفتر بانکداري شرکتي گلشهر
تلفن: 24595188 / نمابر: 22654259
نشاني: تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن)، خيابان گلشهر، پلاک 25، طبقه اول
کدپستي: 1915676819
پست الكترونيكي: no@enbank.ir

بازگشت به بالاي صفحه


درباره بانك | اخبار | نرخ سود سپرده | شعب | موبايل بانك | تماس با ما | نقشه سايت | خبرخوان(RSS)
آپارات بانک اقتصاد نوين   اينستاگرام بانک اقتصاد نوين   تلگرام بانک اقتصاد نوين   سروش بانک اقتصاد نوين   گپ بانک اقتصاد نوين   ايتا بانک اقتصاد نوين
حق انتشار اطلاعات براي بانك اقتصاد نوين محفوظ است.

اينترنت بانك اقتصادنوين، برترين سامانه به انتخاب پنجمين كنفرانس بانكداري الكترونيكي
طرح ارزينو
طرح صبا
طرح کوشان
سامانه‌هاي موبايلي
 خدمات بانكداري الكترونيكي
سفارش آنلاين کارت هديه
مزايده و فروش املاک مازاد
ثبت درخواست حمايت از مشتريان داراي کسب و کارهاي کوچک متضرر شده
درخواست برخورداري از قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
براي رسيدن به مقصد بايد با هم و هماهنگ حركت كرد. بانكداري شركتي، شراكتي پايدار
بانكداري اختصاصي
مناقصه و مزايده‌هاي بانک
مبارزه با پولشويي