PSB is being developed by Pooya Paridel.

تاريخ:    1398/12/5

صفحه اصلي
خبرخوان
فعاليت‌هاي فرهنگي
بانکداري الکترونيکي
نظرات و انتقادات
خدمات بانك
مسئوليت‌هاي حرفه‌اي
نشريه داخلي ماه نوين
انتشار نشريه داخلي بانک اقتصادنوين "نشريه ماه ‌نوين" که ارديبهشت ماه سال 1387 پا به عرصه ظهور گذاشت را همچون رخدادي فرخنده در جهان مناسبات بانکي ـ اقتصادي کشور تلقي مي‌کنيم و آن را به شهروندان بانک، اقتصاد نوين تهنيت مي‌گوييم و تقارن و همزماني نيکوي اين رويداد با بهار جهانبخش را به فال نيک مي‌گيريم. انتشار "نشريه ماه نوين"، سروش شکفتن و بهار طبيعت است.
بانک اقتصادنوين با هدف ايجاد پيوند بين سطوح مختلف شهروندان خويش يعني در ارتباطات مديران با مجموعه بانک، کارکنان با همکاران خود دست به انتشار نشريه داخلي ماه ‌نوين زده است و از آن همان انتظار و چشمداشت را دارد که انسان از زبان خويش دارد. يعني بيش از همه و پيش از همه، برقراري ارتباط.
از همين رو کوشيده‌ايم و خواهيم کوشيد که اين زبان فاخر باشد، روان و گويا و سليس و شيرين باشد. ما بسيار کوشيده‌ايم اما بي‌گمان شما به ما خواهيد گفت که چه اندازه موفق بوده‌ايم؟
چشمداشت ما از "ماه نوين" ايجاد و تحکيم همبستگي سازماني و گسترش و تثبيت مفهوم نوين شهروندي سازماني است.
ما، آن اندازه نوگرايي را مي‌خواستيم و پاس مي‌داشتيم که براي نخستين بار مفهوم شهروندي سازماني را به ابتکار مديريت محترم بانک عزيزمان، به جاي مفاهيم سنتي ديگري که بيشتر بار طبقاتي و اداري داشت به کار برديم و به اصطلاح، آن را جا انداختيم، يا مي‌خواهيم جا اندازيم.
نشريه "ماه نوين" در بانک اقتصادنوين، ابزار کارآمد و بدرستي استراتژيکي است که گذشته از کارکرد زبان گونه، مديريت بانک را در دستيابي به هدف‌هاي خود و تحکيم ارتباطات ميان سازماني ياري مي‌رساند و مديريت بانک را در اداره بانک کمک مي‌دهد.
بي‌ترديد چنين جرياني تسهيل کننده همه وظايف و نقش‌هاي اقتصادي بانک خواهد بود و از همين جا هم اهميت نقش رسانه‌اي آن آشکار مي‌شود.
يکي از مهمترين دلمشغولي‌هاي انتشار نشريه داخلي بانک، گزينش نامي براي نشريه بود که مناسب و زيبا و برازنده و گويا و شفاف باشد.
ما بسيار انديشيديم و با ياري جستن از ذوق و همدلي ياران، سرانجام به عبارت "ماه نوين" رسيديم.
نامي که در فرهنگ غني ايران معاني لطيف و گويايي دارد، از سويي واژه "ماه" گذشته از بار زيباشناختي خود، گوياي واحدي اصلي در حسابگري مالي و اقتصادي و مأخذ محاسبه زمان است و از ديگر سو صفت "نوين" براي آن.
سهم دخالت انساني در آن مفهوم اقتصادي و مالي را بيان مي‌کند و گواه قصد و نيت گردانندگان و سياستگذاران بانک اقتصاد‌نوين و روحيه و نگرش تحول‌گراي آنان است.


نشريه داخلي ماه نوين - شماره 115 - آذر و دي 1398

در اين شماره مي‌خوانيم:

- اخبار درون سازماني

- 13 گام تغيير

- نشست مديران عالي بانک با همکاران سرپرستي منطقه شمال ايران

- مصاحبه با علي بدرقه، مدير توسعه سرمايه انساني؛ منابع انساني يا سرمايه انساني ؟

- مقاله‌اي از مهرداد هنرمند، معاونت شعبه قائم مقام؛ ضرورت پيش‌بيني رويگرداني مشتري 

- مقاله‌اي از محمود رئيسي، معاون اداره پشتيباني از سامانه‌هاي نرم‌افزاري؛ نظام هويت‌سنجي اطلاعات بانکي مشتريان: نهاب

- گزارش هفتمين دوره جشنواره حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوين

- ...

  نشريه شماره 115، بخش اول (Size = 1396810 Byte, Downloads = 43)
  نشريه شماره 115، بخش دوم (Size = 1112857 Byte, Downloads = 23)

نشريه داخلي ماه نوين - شماره 114 - مهر و آبان 1398

در اين شماره مي‌خوانيم:

- اخبار درون سازماني

- نشست تخصصي "ماه نوين" با موضوع؛ ضرورت اعطاي تسهيلات و افزايش حجم معاملات بانک

- گفتگو با رئيس شعبه دکتر بهشتي: شناسايي ظرفيت منطقه‌اي، اولين قدم بازاريابي

- يادداشتي از پيام ياغلي، مدير طرح و برنامه: سود سوزآور يا سوز سودآور

- مصاحبه با محمد ربيع‌زاده، معاون کسب و کار بانک: سرمايه يک بانک به مثابه باند پرواز آن است

- مصاحبه با با فرهاد فرجي، رئيس اداره شبکه و ارتباطات: ما براي وصل کردن آمديم

- مقاله‌اي از علي بدرقه، مدير توسعه سرمايه انساني: مهندسي مجدد لازمه چرخش استراتژيک

- مقاله‌اي از محمد صادقي، کارشناس عالي اداره عمليات ارزي: بخش اجتناب‌ناپذير زبان تجارت

- ...

  نشريه شماره 114، بخش اول (Size = 2540029 Byte, Downloads = 40)
  نشريه شماره 114، بخش دوم (Size = 7454980 Byte, Downloads = 29)

نشريه داخلي ماه نوين - شماره 113 - مرداد و شهريور 1398

در اين شماره مي‌خوانيم:

- اعضاي جديد هيئت مديره بانک اقتصادنوين معرفي شدند

- گزارشي از گردهمايي سراسري مديران بانک اقتصادنوين

- مصاحبه با همکاران شعبه نفت

- ضابطه‌مند بودن برترين مزيت بانک اقتصادنوين

- گزارشي از روند فعاليت‏‌ها و دستاوردهاي شعبه خرم‏‌آباد

- پروژه سيستم مديريت امنيت اطلاعات بانک اقتصادنوين

- برنامه اجرايي مديريت فرآيندهاي بانک اقتصادنوين

- ...

  نشريه شماره 113، بخش اول (Size = 2594031 Byte, Downloads = 79)
  نشريه شماره 113، بخش دوم (Size = 2700708 Byte, Downloads = 77)

نشريه داخلي ماه نوين - شماره 112 - خرداد و تير 1398

در اين شماره مي‌خوانيم:

- بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي و رفع اشکلات آن بسيار مصمم است

- هفتمين دوره جشنواره حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک اقتصادنوين با جوايز ارزنده آغاز شد

- بانک اقتصادنوين سهم بزرگ و قابل تقديري در امر مدرسه سازي دارد

- "شعبه فسا" راز و رمز موفقيت

- ارزش آفريني براي سهامداران رسالت اصلي شرکت تامين آتيه درخشان نوين است

- اهميت برگزاري مجامع بانک در گفت‌وگو با حبيب‌اله وفايي، معاون امور سهامداران

- تله‌هاي زندگي چيستند و چطور فعال مي‌شوند؟

- ...

  نشريه شماره 112، بخش اول (Size = 2707228 Byte, Downloads = 118)
  نشريه شماره 112، بخش دوم (Size = 4776636 Byte, Downloads = 114)

نشريه داخلي ماه نوين - شماره 111 - ارديبهشت 1398

در اين شماره مي‌خوانيم:

- حضور فعال گروه مالي اقتصادنوين در دوازدهمين نمايشگاه‌ بين‌المللي بورس، بانک و بيمه

- جديت در رعايت استانداردها و بانکداري حرفه‌اي از اولويت‌هاي کاري در سال 98 است

- گفت‌وگو با مسعود آذر، سرپرست منطقه مرکز ايران

- خدمات و پشتيباني بازوي توانمند بانک اقتصادنوين

- راهکارهاي خلاقانه عامل موفقيت شعبه بندرعباس

- تحليلي بر فضاي بانکداري بين‌الملل در شرايط کنوني

- نگاهي به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري

- ...

  نشريه شماره 111، بخش اول (Size = 2914816 Byte, Downloads = 132)
  نشريه شماره 111، بخش دوم (Size = 5782581 Byte, Downloads = 175)

نشريه داخلي ماه نوين - شماره 110 - اسفند 1397 و فروردين 1398

در اين شماره مي‌خوانيم:

- اعطاي بيش از هفت هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه توسط بانک اقتصادنوين در سال 97

- عرضه اوليه سهام شرکت تامين سرمايه نوين "تنوين"

- در گفتگو با روساي شعب برتر بانک اقتصادنوين تاکيد شد: کار گروهي؛ رمز موفقيت

- در گفتگو با رئيس اداره حفاظت و انتظامات مطرح شد: بانک‌ها در حوزه امنيت رفاقت دارند، نه رقابت

- مديرعامل کارگزاري تامين سرمايه نوين: بانک مرکزي، بانک‌ها را با يک چشم نبيند

- تحليل و بررسي حذف چهار صفر از واحد پول ايران

- نوروز در زندگي مدرن

- ...

  نشريه شماره 110، بخش اول (Size = 3407343 Byte, Downloads = 892)
  نشريه شماره 110، بخش دوم (Size = 2000789 Byte, Downloads = 180)

نشريه داخلي ماه نوين - شماره 109 - دي و بهمن 1397

در اين شماره مي‌خوانيم:

- قدرداني از بانک اقتصادنوين در همايش تکريم خيرين مدرسه‌ساز زلزله کرمانشاه

- دريافت تسهيلات ارزان قيمت با طرح "کوشان" بانک اقتصادنوين

- "ليگ نوين" با ميلياردها ريال جايزه براي پذيرندگان پرداخت نوين برگزار مي‌شود

- رئيس اداره پاياپاي تاکيد کرد: اقتصادنوين؛ پايه‌گذار طرح سما در شبکه بانکي

- شعبه پارک ساعي؛ برگزيده شعب تهران در جشنواره قرض‌الحسنه

- اتحاد و همدلي؛ رمز موفقيت شعبه زند شيراز در جذب منابع قرض‌الحسنه

- نقش و جايگاه کميته حسابرسي در بانک اقتصادنوين

- ...

  نشريه شماره 109، بخش اول (Size = 2436911 Byte, Downloads = 207)
  نشريه شماره 109، بخش دوم (Size = 3629110 Byte, Downloads = 438)

نشريه داخلي ماه نوين - شماره 108 - آبان و آذر 1397

در اين شماره مي‌خوانيم:

- برندگان جوايز ششمين دوره جشنواره حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوين جوايز خود را دريافت کردند

- کلنگ احداث سومين مجتمع آموزشي شبانه‌روزي صدرهاشمي‌نژاد در سنندج به زمين زده شد

- افتتاح نوزدهمين مدرسه "مهرنوين" در روستاي سررود شهرستان جوانرود

- در گفت‌وگو با صادقي، معاون فناوري و اطلاعات؛ "ميزبان"؛ بخشي از الگوي پياده‌سازي بانکداري باز

- ارائه خدمات کارگزاري بورس در شعب منتخب بانک اقتصادنوين

- قدرداني حضوري مشتري از همکاران شعبه تنکابن؛ تکثير خوبي ...

- نگاهي به هويت بصري بانک اقتصادنوين

- ...

  نشريه شماره 108، بخش اول (Size = 6108501 Byte, Downloads = 202)
  نشريه شماره 108، بخش دوم (Size = 6966665 Byte, Downloads = 165)

نشريه داخلي ماه نوين - شماره 107 - شهريور و مهر 1397

در اين شماره مي‌خوانيم:

- مهر تاييد سهامداران بر صورت‌هاي مالي بانک اقتصادنوين

- بهره‌برداري از مدارس بانک اقتصادنوين؛ چهار مدرسه‌ي "مهرنوين" مورد بهره‌برداري قرار گرفت

- مديرعامل شرکت توسعه پايدار ايرانيان: شعب تملک "هوشمندانه" را مورد توجه قرار دهند

- پرونده ماه، "گلشهر"؛ دفتر برتر بانکداري شرکتي

- گزارشي از روند فعاليت‌ها و اقدامات انجام شده در افزايش وفاداري مشتريان و سودآوري شعبه ميدان آزادي؛ شعبه ميدان آزادي اصفهان

- توانمندسازي معاونين ادارات مرکزي با هدف توسعه مهارت‌هاي سرپرستي

- پيشنهاد دهنده برتر بانک: مشارکت فکري کارکنان حيات بخش سازمان است

- ...

  نشريه شماره 107، بخش اول (Size = 3082114 Byte, Downloads = 767)
  نشريه شماره 107، بخش دوم (Size = 2478436 Byte, Downloads = 350)

صفحه: بعدي 1

تعداد اقلام اطلاعاتي در اين بخش : 103
درباره بانك | اخبار | نرخ سود سپرده | شعب | موبايل بانك | تماس با ما | نقشه سايت | خبرخوان(RSS)
آپارات بانک اقتصاد نوين   اينستاگرام بانک اقتصاد نوين   تلگرام بانک اقتصاد نوين   سروش بانک اقتصاد نوين   گپ بانک اقتصاد نوين   ايتا بانک اقتصاد نوين
حق انتشار اطلاعات براي بانك اقتصاد نوين محفوظ است.

اينترنت بانك اقتصادنوين، برترين سامانه به انتخاب پنجمين كنفرانس بانكداري الكترونيكي
طرح ارزينو
طرح صبا
طرح کوشان
جشنواره حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز ريالي
سامانه‌هاي موبايلي
 خدمات بانكداري الكترونيكي
سفارش آنلاين کارت هديه
مزايده و فروش املاک مازاد
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
براي رسيدن به مقصد بايد با هم و هماهنگ حركت كرد. بانكداري شركتي، شراكتي پايدار
بانكداري اختصاصي
مناقصه و مزايده‌هاي بانک
مبارزه با پولشويي