چچ

سهام بانک در یک نگاه

  • نماد معاملاتی: ونوین
  • صنعت: بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی
  • موضوع فعالیت: برای آشنایی با شرح دقیق فعالیت بانک اقتصادنوین لطفا اساسنامه بانک را مطالعه فرمائید.
  • سرمایه ثبت شده فعلی: 30،425،734،000،000 (سی هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و هفتصد و سی و چهار میلیون) ریال.
  • تعداد، نوع و ارزش اسمی سهام: 30،425،734،000 (سی میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد و سی و چهار هزار) سهم عادی با نام و ارزش اسمی هر سهم: مبلغ 1,000 ریال.

ترکیب سهامداران بانک

ترکیب سهامداران بانک در سایت سازمان بورس قابل مشاهده است.

برای اطلاع از آخرین قیمت هر سهم بانک اقتصادنوین می‌توان به تابلوی قیمت‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مراجعه نمود. لطفا توجه داشته باشید، اگر نام و اطلاعات بانک اقتصادنوین در جدول مذکور موجود نباشد؛ احتمال دارد که نماد معاملاتی بانک به دلیلی مسدود شده و در زمان بررسی شما سهم بانک معامله نگردد. گزارش کامل و دقیق نمادهای متوقف را نیز می‌توان در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مشاهده کرد.

تاریخچه یک سهم

شما با خریدن تنها یک سهم بانک اقتصادنوین سهامدار بانک محسوب می‌شوید. اغلب برای بسیاری از سهامداران جالب است که بدانند در طول زمان، تغییرات ارزش دارائی‌شان (سهامی که خریده‌اند) به چه صورت بوده است.

اولین عامل تاثیرگذار بر ارزش سهم، قیمت آن است که در بازار بورس و براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اما علاوه بر این، میزان تقسیم سود سالیانه از سوی بانک و همچنین تغییر تعداد سهام سهامداران به هنگام افزایش سرمایه نیز در نتیجه محاسبه نهائی سرمایه‌گذاری شما موثر است. در جدول زیر فرض کرده‌ایم که شما در اولین روز عرضه سهام بانک در بورس تهران، یک سهم خریداری کرده‌اید. اطلاعات جدول به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید در طول زمان یک سهم خریداری شده چه مراحلی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر حاصل آن سرمایه‌گذاری اولیه چه می‌باشد (سطر آخر جدول، "حاصل").

ذکر این نکته لازم است که برای محاسبه دقیق میزان سود یا ضرری که از سرمایه‌گذاریتان حاصل شده به دو متغیر بسیار مهم دیگر، قیمتی که سهم را خریده‌اید و قیمت سهم در حال حاضر در بازار بورس؛ نیاز خواهید داشت.

تاریخچه یک سهم بانک اقتصادنوین از آغاز

سرمایه (میلیارد ریال) تاریخ مجمع عمومی تعداد سهم درصد افزایش سرمایه افزایش(حق تقدم) سرمایه جدید (میلیارد ریال) سود دریافتی (ریال) بابت سال مالی
250 اولین عرضه سهام 1 0 0 0 1*69 1381.1380
250 1383.03.07 1 0 0 0 318.5*1 سود سهام سال مالی 1382
500 1383.03.07 1 100 1 500 0 افزایش سرمایه (1)
500 1384.03.12 2 0 0 0 2*400 سود سهام سال مالی 1383
1,000 1384.03.12 2 100 2 1000 0 افزایش سرمایه (2)
1,000 1385.04.01 4 0 0 0 4*210 سود سهام سال مالی 1384
2,000 1385.04.01 4 100 4 2000 0 افزایش سرمایه (3)
2,000 1386.04.28 8 0 0 0 8*300 سود سهام سال مالی 1385
2,500 1386.11.30 8 25 2 2500 0 افزایش سرمایه (4)
2,500 1387.04.09 10 0 0 0 10*320 سود سهام سال مالی 1386
3,000 1387.12.01 10 20 2 3000 0 افزایش سرمایه (5)
3,000 1388.04.27 12 0 0 0 12*360 سود سهام سال مالی 1387
4,000 1388.09.30 12 33.33 4 4000 0 افزایش سرمایه (6)
4,000 1389.04.27 16 0 0 0 16*450 سود سهام سال مالی 1388
5,500 1389.05.19 16 37.5 6 5500 0 افزایش سرمایه (7)
5,500 1390.04.28 22 0 0 0 22*465 سود سهام سال مالی 1389
8,000 1390.05.08 22 45.45 10 8000 0 افزایش سرمایه (8)
8,000 1391.03.20 32 0 0 0 32*350 سود سهام سال مالی 1390
8,000 1392.04.23 32 0 0 0 32*380 سود سهام سال مالی 1391
11,312 1392.07.21 32 41.4 13 11312 سهام جایزه افزایش سرمایه (9)
11,312 1393.04.15 45 0 0 0 45*330 سود سهام سال مالی 1392
11,312 1394.04.24 45 0 0 0 45*220 سود سهام سال مالی 1393
11,312 1395.08.26 45 0 0 45*22 سود سهام سال مالی 1394
13,131 1395.08.26 45 16.08 7 13131 سهام جایزه افزایش سرمایه (10)
13,131 1396.08.17 52 0 0 0 0 عدم پرداخت سود نقدی برای عملکرد سال 1395
13,131 1397.07.03 52 0 0 0 0 عدم پرداخت سود نقدی برای عملکرد سال مالی 1396
13,131 1398.05.27 52 0 0 0 0 عدم پرداخت سود نقدی برای عملکرد سال مالی 1397
13,131 1399.02.22 52 131.7 68 30425 سهام جایزه افزایش سرمایه (11)
30425 1399.04.30 120 0 0 0 0 عدم پرداخت سود نقدی برای عملکرد سال مالی 1398
حاصل یک سهم اولیه به 120 سهم افزایش یافته و طی فاصله زمانی پس از تاسیس بانک تا کنون، مبلغ 5 / 78.597 ریال سود بابت همان یک سهم اولیه و منافع تبعی بعدی به شما تعلق گرفته است.

قیمت هر سهم بانک

برای اطلاع از آخرین قیمت هر سهم بانک اقتصادنوین می‌توان به تابلوی قیمت‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمود.

لطفا توجه داشته باشید، اگر نام و اطلاعات بانک اقتصادنوین در جدول مذکور موجود نباشد؛ احتمال دارد که نماد معاملاتی بانک به دلیلی مسدود شده و در زمان بررسی شما سهم بانک معامله نگردد. گزارش کامل و دقیق نمادهای متوقف را نیز می‌توان در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار مشاهده کرد.

آدرس کوتاه شده:

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود