چچ

تصمیمات مجامع بانک

در مجمع عمومی عادی سالیانه موّرخ 30 / 04 / 1399 موارد زیر با اکثریت آرای سهامداران حاضر در جلسه تصویب گردید:

  • صورت­های مالی شرکت اصلی (بانک) و تلفیقی گروه و گزارش فعالیت هیأت مدیره بانک، مربوط به عملکرد سال­‌مالی منتهی به 29 اسفند 1398
  • انتخاب مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10100527339 به‌­عنوان بازرس اصلی قانونی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10100322973 به‌­عنوان بازرس علی‌­البدل برای مدت یک‌­سال.
  • روزنامه دنیای اقتصاد، برای درج آگهی‌­های بانک انتخاب گردید.
  • معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، با رعایت حد نصاب رأی گیری؛ مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
آدرس کوتاه شده:

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود