چچ

نرخ سود سپرده ها

نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها

نوع سپرده گذاری نرخ سود علی‌الحساب
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (محاسبه سود به صورت ماه شمار می‌باشد.) 10 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه 12 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه 14 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله 16 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری دوساله 18 درصد
آدرس کوتاه شده:

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود