چچ

محصولات و خدمات بانکداری شرکتی

محصولات و خدمات بانکداری شرکتی متناسب با نیازهای مشتریان شرکتی، گستره وسیعی از محصولات و خدمات مالی و بانکی را در بر می‌گیرد. در یک طبقه‌بندی کلی، این محصولات و خدمات به دو بخش محصولات و خدمات بانکی (نظیر انواع تسهیلات و تعهدات، انواع حساب‌ها، بانکداری مجازی و ...) و محصولات و خدمات مالی (نظیر محصولات و خدمات بیمه‌ای، لیزینگ، صرافی و ...) تقسیم شده که در ادامه جزئیات هر کدام تشریح می‌شود. لازم به ذکر است محصولات و خدمات مذکور برای مشتریان شرکتی متناسب با پرتفوی آنها، در چارچوب قوانین و مقررات جاری، سفارشی سازی می‌گردد.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
خدمات
سرمایه گذاری
تسهیلات و اعتبارات
بانکداری بین الملل و خدمات ارزی
بانکداری شرکتی
طرح و جشنواره‌ها
سایر خدمات

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود