چچ

انواع سپرده ها

سپرده سرمایه‌گذاری

انواع حساب‌های سپرده‌ سرمایه‌گذاری عبارتند از:

 • حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (محاسبه سود به صورت ماه شمار می‌باشد.): نرخ‌ سود علی‌الحساب 8 درصد
 • حساب سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله: نرخ‌ سود علی‌الحساب 15 درصد

سود کلیه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه به حساب مشتری واریز می‌شود. لازم به ذکر است که در قراردادها و گواهى‌هاى سپرده بلندمدت نرخ سود على‌الحساب براى همان سال و تا آخر اسفندماه تعیین مى‌شود و این نرخ هر ساله با توجه به شرایط روز مورد تمدید یا تجدیدنظر قرار مى‌گیرد.

شرایط افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن شرایط زیر می‌توانند از امتیازات و مزایای این حساب برخوردار شوند. برای اشخاص حقیقی داشتن حداقل سن 18 سال تمام الزامی می‌باشد.

مدارک لازم برای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری

 • الف - اشخاص حقیقی
  • تکمیل کارت نمونه امضا در شعبه
  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 • ب - اشخاص حقوقی
  • تکمیل کارت نمونه امضاء در شعبه
  • اصل و کپی از اساسنامه شرکت یا موسسه
  • اصل و کپی از آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور
  • ارائه معرفی‌نامه از شرکت یا موسسه ذی‌ربط

نحوه استفاده از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت

 • حضور دارنده حساب در شعبه
 • افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
 • همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

ویژگی‌های عمومی انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری

 • تضمین استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتری)
 • اعطای سود روزشمار به سپرده‌گذاران
 • عدم دریافت هزینه بابت نگهداری حساب

سپرده قرض‌الحسنه جاری

سپرده ای است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح می نماید. برداشت و یا انتقال از این سپرده می تواند از طریق چک، کارت های الکترونیکی و یا سایر ابزار های مجاز انجام پذیرد.

شرایط افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری

 • مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب و مذاکره با رئیس شعبه یا مسئول امور مالی و یا رئیس دایره صندوق
 • اشخاصی که به نوعی با معاملات و دادوستدهای اقتصادی سروکار دارند
 • داشتن 18 سال تمام یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه
 • نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سواثر نشده در پاسخ استعلام از بانک مرکزی
 • محروم نبودن از حق افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری
 • نداشتن بدهی غیر جاری یا سوخت شده
 • داشتن معرف

مدارک لازم برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری

الف - اشخاص حقیقی انفرادی

 • اصل شناسنامه عکس دار به اضافه تصویر صفحه اول
 • اصل کارت ملی به اضافه تصویر پشت و روی آن
 • گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال، برای شخص حقیقی خارجی
 • مدارک شغلی معتبر مرتبط (مانند جواز کسب، کارت بازرگانی، پروانه دائم پزشکی، پروانه وکالت، گواهی اشتغال به کار و ...)
 • مدارک محل سکونت (کپی سند مالکیت/کپی اجاره نامه) به همراه قبض آب/برق/تلفن

ب - اشخاص حقوقی (اصل مدارک لازم به همراه تصویر)

 • اساسنامه
 • شرکتنامه(در صورت وجود)/ اظهارنامه ثبت شرکت ها
 • شناسه ملی
 • شناسنامه و کارت ملی مرتبطین شخص حقوقی
 • آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی
 • تعهدنامه کتبی مبنی بر ارائه تغییرات آتی شرکت به بانک و اینکه اطلاعات ارائه شده، آخرین تغییرات شرکت می‌باشد.
 • مدارک محل شرکت(کپی سند مالکیت/کپی اجاره نامه) به همراه قبض آب/برق/تلفن

نحوه استفاده از حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری

 • از ابتدای سال ۱۴۰۰ چک های صیادی طرح جدید (بنفش رنگ) برای مشتریان صادر می گردد.در حال حاضر، کارسازی چک های جدید منوط به "ثبت صدور، تایید دریافت و انتقال"در سامانه صیاد است. لیکن چک های صیادی قبل از تاریخ مزبور، طبق روال سابق انجام شده و نیازی به عملیات فوق الذکر، در سامانه صیاد نمی باشد.
  تبصره(1): صدور چک های جدید صیادی در وجه حامل ممنوع بوده، و صدور و ثبت آن در وجه "ذینفع مشخص" الزامی می باشد.
  تبصره(2): کارسازی چک های طرح قدیم صیادی مانند روال گذشته بوده و عملیات پشت نویسی چک های مذکور کما فی السابق انجام می گردد.
  تبصره(3): در صورتی که چک های صیادی طرح جدید در سامانه صیاد ثبت و یا تایید نشده باشد، چک های مذکور، مشمول الزامات و سازوکارهای مقرر در قانون چک نبوده و صرفا نقش یک سند مدنی را داشته که نشان دهنده طلب شخص می باشد.
  تبصره(4): ثبت چک های ضمانت طرح جدید، در سامانه صیاد الزامی بوده و چک های ضمانت طرح قدیم طبق روال قبل امکان پذیر می باشد.

ثبت، صدور وانتقال چک‌های جدید در اپلیکیشن همراه‌نوین

ویژگی‌های عمومی حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری

 • عدم تعلق سود ماه شمار به مانده سپرده
 • دریافت صورتحساب از طریق نرم‌افزار های بانکی
 • پرداخت آسان حقوق توسط شرکت ها
 • ایجاد جریان سریع نقل و انتقال پول
 • پیگیری وضعیت ذینفعان چک در سامانه صیاد
آدرس کوتاه شده:
خدمات
سرمایه گذاری
تسهیلات و اعتبارات
بانکداری بین الملل و خدمات ارزی
بانکداری شرکتی
طرح و جشنواره‌ها
سایر خدمات

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

نسخه pwa دانلود