چچ

گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام

این محصول بانک تمامی قابلیت‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار را دارا بوده، سود آن هر سه ماه یک‌بار پرداخت می‌گردد، به سررسید یک‌ساله و با چهار کوپن سود صادر گردیده، بی‌نام و قابل انتقال به غیر می‌باشد، دارنده آن مالک آن شناخته می‌شود، چنانچه قبل از سررسید کوپن سود برای بازخرید به بانک مسترد گردد مشمول نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت زمان بازخرید اوراق خواهد بود و بازخرید اوراق تضمین شده است.
آدرس کوتاه شده:
خدمات
سرمایه گذاری
تسهیلات و اعتبارات
بانکداری بین الملل و خدمات ارزی
بانکداری شرکتی
طرح و جشنواره‌ها
سایر خدمات

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

نسخه pwa دانلود