چچ

نرم‌افزار تولید فایل پایای گروهی

دستــور پرداخت‌های گروهی عمدتا برای پرداخت‌های تجاری مشتریان شرکتی و سازمانی برای مواردی نظیــر پرداخت حقوق و مستمری، پرداخت سود سهام و پرداخت‌های انتقالی با تعداد زیاد کاربرد دارد.

هدف اصلی این نرم‌افزار انجام دستور پرداخت مشتری برای انتقال وجوه از یک سپرده در بانک اقتصادنوین به چندین سپرده در سایر بانک‌ها در قالب یک فایل می‌باشد، که توسط شعب صورت می‌پذیرد.

در این خدمت مشتریان بانک اقتصادنوین اعم از حقیقی و حقوقی با ارائه فایل تولید شده بوسیله ابزاری که در اختیار آنها قرار گرفته است به متصدی امور بانکی،می‌توانند عملیات مربوط به پرداخت‌های تجاری را بدون الزام طرف‌های تجاری خود به افتتاح حساب در این بانک انجام دهند. در این خدمت مشتری محدودیتی در تعداد پرداخت ندارد.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود