چچ

کارت اعتباری

کارت اعتباری بانک اقتصادنوین با ماهیت اعتبار گردشی (برگشت مبلغ اعتبار به کارت در صورت بازپرداخت بدهی بصورت جزئی و یا کلی)، ابزاری موثر در تقویت قدرت خرید دارنده کارت بوده و دارنده کارت می‌تواند طی مدت اعتبار کارت، تا سقف اعتبار تخصیص داده شده به کارت در خریدهای خود از طریق پایانه‌ها و درگاه‌های خرید بانک‌های عضو شبکه شتاب از این کارت استفاده نماید.

خدمات قابل ارائه کارت اعتباری گردان:

خرید کالا و خدمات، خرید اینترنتی، خرید شارژ، پرداخت قبوض، اعلام مانده موجودی، دریافت صورت‌حساب، مسدود نمودن کارت، تغییر رمز کارت، دریافت رمز دوم کارت (رمز خرید اینترنتی). شما می‌توانید با استفاده از خودپرداز، اینترنت بانک، پایانه‌های فروشگاهی، موبایل بانک، تلفنبانک، درگاه خرید اینترنتی و یا مراجعه به هر یک از شعب بانک اقتصادنوین از خدمات این کارت بهره‌مند گردید.

ویژگی‌ها:

 • امکان خرید از طریق کلیه درگاه‌های فروش حضوری و غیر حضوری بانک‌های عضو شبکه شتاب
 • امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا و یا به صورت اقساطی
 • برگشت مبلغ اعتبار به کارت در صورت بازپرداخت بدهی بصورت جزئی و یا کلی (اعتبار چرخشی)

نحوه دریافت خدمت:

 • مراجعه به هر یک از شعب بانک اقتصادنوین

مشتریان:

 • آحاد جامعه
 • وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی و خصوصی

تعاریف کارت اعتباری مشتریان

 • سقف اعتبار: حداکثر اعتبار اختصاص‌یافته به مشتری بر اساس اعتبارسنجی‌های به‌عمل‌آمده، سقف اعتبار نامیده می‌شود.
 • مدت اعتبار پرونده: اعتبار پرونده یک‌سال از تاریخ تشکیل آن است و پس از این مدت با پرداخت هزینه‌های اعتبارسنجی، اشتراک سالانه و تایید صلاحیت مجدد مشتری، قابل تمدید است.
 • مدت اعتبار کارت: مدت اعتبار فیزیک کارت اعتباری سه سال است که در پایان این مدت، در صورت فعال بودن پرونده اعتباری، در قبال پرداخت هزینه صدور کارت مجدد، قابل تمدید است.
 • دوره خرید: دوره زمانی یک‌ماهه است که مشتری طی آن، خرید کالا و خدمات خود را انجام می‌دهد. تمام خریدها و عملیات مالی انجام شده در دوره خرید، در صورت‌حساب صادر شده پایان دوره لحاظ می‌شود. زمان شروع دوره با انجام اولین تراکنش خرید، در سیستم ثبت شده و قابل تغییر نیست (به‌عنوان مثال در صورتی که انجام اولین تراکنش با کارت در تاریخ دهم ماه جاری باشد، شروع دوره اول، دهم ماه جاری خواهد بود و دوره‌های بعدی نیز از همین تاریخ شروع خواهد شد).
 • سود دوره: به ازای هر تراکنش خرید، درصدی از مبلغ تراکنش به‌صورت روزشمار از زمان خرید تا پایان دوره (لحظه صدور صورت‌حساب) محاسبه و لحاظ می‌شود.
 • مهلت تنفس: مشتری پس از صورت‌حساب صادره در پایان دوره، هفت روز مهلت دارد نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام کند (سود دوره تنفس به‌صورت روزشمار در صورت‌حساب منظور می‌شود). در صورت پرداخت نکردن بدهی در دوره تنفس، بر اساس نوع قرارداد، شرایط به شرح زیر خواهد بود:
  • الف: کارت اعتباری نسیه دفعی 1: طبق این قرارداد در صورت پرداخت نشدن بدهی در دوره تنفس، به اصل مبلغ بدهی به‌صورت روزشمار وجه‌ التزام تعلق خواهد گرفت و با گذشت دو ماه از سررسید، کارت مسدود خواهد شد.
  • ب: کارت اعتباری نسیه دفعی 2: طبق این قرارداد پس از صدور صورت‌حساب، 12 ماه به مشتری برای بازپرداخت بدهی مهلت داده خواهد شد و در صورت انجام نشدن پرداخت پس از این مدت، به ‌صورت روزشمار به اصل مبلغ بدهی وجه ‌التزام تعلق خواهد گرفت و با گذشت دو ماه از سررسید آن، کارت مسدود خواهد شد.
 • وجه ‌التزام: در صورتی که مشتری طی مهلت هفت روزه (از زمان صدور صورت‌حساب تا تاریخ مهلت تنفس که در صورت‌حساب او درج شده است) بدهی خود را پرداخت نکند، وجه ‌التزام به‌ صورت روزشمار از زمان پایان مهلت پرداخت تا تاریخ اقدام برای پرداخت به صورت‌حساب او اضافه خواهد شد. (به عنوان مثال چنانچه تاریخ صدور صورت‌حساب اول ماه و تاریخ مهلت پرداخت که در صورتحساب قید شده است، هفتم ماه بعد باشد و مشتری طی این مدت هفت روز نسبت به پرداخت اقدام نکرده و در روز دوازدهم پرداخت خود را انجام دهد، پنج روز وجه ‌التزام در صورت‌حساب او لحاظ خواهد شد.)
 • دریافت صورت‌حساب: شما می‌توانید از طریق اینترنت‌بانک (برای ورود به سیستم اینترنت‌بانک از شعبه خود رمز عبور دریافت کنید) یا مراجعه به شعبه صورتحساب خود را دریافت کنید.
 • مهلت پرداخت بدهی: شما برای پرداخت بدهی خود هفت روز از تاریخ صدور صورت‌حساب فرصت خواهید داشت (برای اطمینان‌ خاطر همیشه قبل از روز هفتم پرداخت خود را انجام دهید).

نحوه واریز بدهی:

 • از طریق اینترنت‌بانک
 • انتقال به حساب تسویه کارت اعتباری از طریق خودپرداز یا اینترنت ‌بانک (این حساب در زمان تشکیل پرونده اعتباری تعریف می‌شود.)
 • انتقال مبلغ بدهی به شماره کارت اعتباری (این روش برای پرداخت بدهی تسهیلات پرونده اعتباری قابل انجام نیست.)
 • پرداخت نقدی با مراجعه به هر یک از شعب بانک اقتصادنوین
آدرس کوتاه شده:
بانکداری الکترونیکی
بانکداری اینترنتی
سامانه‌های موبایلی
کارت‌های بانک
دستگاه پایانه های فروش (POS)
سایر خدمات

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

نسخه pwa دانلود