چچ

خدمات وجوه اداره شده

خدمات وجوه اداره شده

با متمرکز نمودن حساب‌های بانکی سازمان خود در بانک اقتصادنوین می‌توانید برای کارمندان خود این امکان را فراهم نمائید تا از طریق سپرده‌گذاری شما در بانک تحت عنوان وجوه اداره شده تسهیلاتی متناسب با شرایط خود دریافت نمایند.

مدیریـت اصلی و اساســی در این نوع خاص سپرده‌گذاری به عهده مدیریت سازمان یا موسسه طرف قرارداد بانک می‌باشد. به زبان ساده‌تر سازمان می‌تواند میزان تسهیلات مورد نظر خود به پرسنل به همراه نرخ سود دریافتی، مدت بازپرداخت و وثائق مورد نیاز را بنا به نظر مدیریت مجموعه تعیین نموده و تغییر در هر یک از شرایط مورد نظر را اعمال نماید.

نحوه درخواست استفاده از خدمات وجوه اداره شده

پس از مراجعه نماینده موسسه یا سازمان متبوع به شعبه افتتاح‌ کننده حساب سازمان و ارائه درخواست استفاده از خدمات وجوه اداره شده، پس از اخذ موافقت از مراجع ذی‌صلاح بانک اقتصادنوین و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با سپردن مبلغ مورد توافق به بانک و امضای یک قرارداد با بانک اقتصادنوین می‌توانید تسهیلات مورد نظر خود را در اختیار کارکنان خود قرار دهید.

مزایای استفاده از خدمات وجوه اداره شده

  • پرداخت تسهیلات
  • امکان تغییر شرایط و سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان
  • نحوه پرداخت تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و یا تغییر مدت بازپرداخت وام از طرف شما
  • در اختیار داشتن اهرمی قانونی جهت وصول مطالبات
  • پیگیری‌های به موقع جهت وصول اقساط و اقدامات قانونی لازم جهت وصول مطالبات سازمان شما از طرف بانک
آدرس کوتاه شده:
خدمات
سرمایه گذاری
تسهیلات و اعتبارات
بانکداری بین الملل و خدمات ارزی
بانکداری شرکتی
طرح و جشنواره‌ها
سایر خدمات

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود