چچ

تسهیلات ارزی و خطوط اعتباری

فاینانس

قراردادهای تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت (Finance)
بانک اقتصادنوین هم‌تراز با بانک‌های تجاری معتبر کشور و همسو با سیاست‌های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به عقد قرارداد دریافت تسهیلات ارزی میان‌مدت (Finance) از تعدادی بانک‌های کارگزار خارجی نموده است. گفتنی است تسهیلات فاینانس برای خرید و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه‌اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده می‌شود.

ریفاینانس

ریفاینانس خطوط اعتباری کوتاه مدتی است که بین بانک‌ها برقرار می‌گردد و برای ورود کالاهای اساسی و سرمایه‌ای استفاده می‌شود. از میان قراردادهای منعقده بخشی از تسهیلات ریفاینانس دریافتی اجرایی گردیده و در اختیار مشتریان شرکتی بانک قرار گرفته است. وارد کنندگان(مشتریان بانک‌ها) می‌توانند با موافقت بانک ایرانی(تسهیلات گیرنده) و از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری به نفع فروشندگان از این خطوط اعتباری استفاده نمایند، بدین ترتیب که وجه کالای مورد سفارش توسط بانک تسهیلات دهنده در مقابل ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار و قوانین بین‌المللی نقداً به فروشنده پرداخت شده و باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات مذکور به بانک تسهیلات دهنده، ظرف مهلت مورد توافق بین دو بانک (در قراردادهای فعلی، 6 ماهه) توسط خریدار از طریق بانک تسهیلات گیرنده انجام خواهد شد.

افراد حائز شرایط استفاده از خطوط اعتباری

کلیه وارد¬کنندگان، اعم از تولیدی و تجاری که قصد واردات مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات خطوط تولیدی را دارند می‌توانند بر حسب اولویت و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی (Refinance) نمایند. شرکتها و سازمان‌های وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی) نیز که به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور یا ذیحساب دستگاه ذیربط رسیده باشند (صرف نظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند)، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی‌نمایند، می‌توانند از این خطوط اعتباری استفاده کنند.

صندوق توسعه ملی

بانک اقتصادنوین مشروط به انعقاد قراردادهای عاملیت با صندوق توسعه مالی پس از منعقد شدن قراردادهای حقوقی با متقاضیان و در صورت صدور مسدودی ارزی و مجوز پوشش مبالغ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تأمین مالی طرح‌های معرفی شده و دارای اولویت از محل تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی می‌نماید.

طرح‌های قابل قبول

  • شامل طرح‌های حوزه انرژی( نفت، گاز، پترو شیمی و پالایشگاه)
  • طرح‌ها و فعالیت‌هایی که بتوانند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصولات اصل و سود تسهیلات دریافتی را به صورت ارزی بازپرداخت نمایند.
  • طرح‌ها و فعالیت‌های حمل و نقل ریلی مشروط به تقبل فروش ارز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این طرح‌ها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی
  • طرح‌های نیروگاهی و آب شیرین‌کن‌ها مشرو ط به به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی

استفاده کنندگان مجاز

براساس نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
خط اعتباری با پوشش هالک بانک
خط اعتباری در هالک بانک ترکیه صرفاً برای تخصیص به واردات دارو و تجهیزات پزشکی، به منظور استفاده در قالب خط اعتباری ریفاینانس فراهم است.

آدرس کوتاه شده:
خدمات
سرمایه گذاری
تسهیلات و اعتبارات
بانکداری بین الملل و خدمات ارزی
بانکداری شرکتی
طرح و جشنواره‌ها
سایر خدمات

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود