چچ

ساعت کاری واحدهای بانک

ساعت کاری در ماه مبارک رمضان

شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:00
پنج‌شنبه 08:00 الی 13:00

کاهش ساعت کاری شعب استان خوزستان (بر اساس اطلاعیه استانداری)
از 16 / 01 / 1400 تا اطلاع ثانوی

شنبه تا چهارشنبه 08:30 الی 13:30
پنج‌شنبه 08:30 الی 12:30

کاهش ساعت کاری شعب استان کرمانشاه (بر اساس اطلاعیه استانداری)
از 15 / 01 / 1400 تا اطلاع ثانوی

شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 13:00
پنج‌شنبه 08:00 الی 12:30

کاهش ساعت کاری شعب استان ایلام (بر اساس اطلاعیه استانداری)
از 05 / 02 / 1400 تا اطلاع ثانوی

شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 12:30
پنج‌شنبه 08:00 الی 12:00

کاهش ساعت کاری شعب استان یزد (بر اساس اطلاعیه استانداری)
از 12 / 02 / 1400 تا اطلاع ثانوی

شنبه تا پنج‌شنبه 08:00 الی 12:30

کاهش ساعت کاری شعب استان هرمزگان (بر اساس اطلاعیه استانداری)
از 19 / 02 / 1400 تا اطلاع ثانوی

شنبه تا پنج‌شنبه 07:30 الی 12:30
آدرس کوتاه شده:

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود