چچ

ضمانت‌نامه‌ها

بانک اقتصادنوین به عنوان نخستین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران، با هدف ارائه خدمات بانکی کامل و جامع به مشتریان ارجمند، هم‌تراز با بانک‌های معتبر جهان، افزون بر خدمات رایج بانکی، اقدام به صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار و سایر ضمانت‌نامه‌های دیگر می‌نماید.

بانک با صدور ضمانت‌نامه بانکی تعهد می‌نماید در صورتی که متعهد (ضمانت‌خواه/ مضمون‌عنه)، تعهدات پیش‌بینی شده موضوع ضمانت‌نامه را در مواعد معین نپردازد یا از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذی‌نفع (مضمون‌له و یا سازمانی که ضمانت‌نامه در قبال او صادر می‌شود) و قبل از انقضای سررسید، وجه‌الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانت‌نامه را در وجه ذی‌نفع (مضمون له) بپردازد.

ضمانتنامه‌های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذی‌نفع مندرج در متن ضمانت‌نامه قابل استفاده می‌باشد.

انواع ضمانت‌نامه بانکی

 • ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده
 • ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات
 • ضمانت‌نامه پیش پرداخت
 • ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان
 • ضمانت‌نامه گمرکی

مراحل صدور ضمانت‌نامه

پس از اینکه درخواست متقاضی مبنی بر صدور ضمانت‌نامه به بانک واصل گردید، صدور آن طی مراحل زیر انجام می‌پذیرد:

 • ارائه مدارک کامل مربوط به شناسایی ضمانت‌خواه به بانک
 • ارائه مدارک مربوط به ضرورت صدور ضمانت‌نامه به بانک
 • تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت‌نامه توسط مشتری و تحویل به شعبه
 • تکمیل فرم قرارداد صدور ضمانت‌نامه توسط مشتری، پس از اعلام موافقت بانک
 • دریافت سپرده نقدی و وثایق لازم برای صدور ضمانت‌نامه از مشتری پیش از امضاء قرارداد
 • پرداخت کارمزد صدور ضمانت‌نامه حسب نوع وثیقه آن توسط متقاضی

تمدید ضمانت‌نامه

هر ضمانت‌نامه دارای سررسید معین است که طبق نظر کارفرما با توجه به موضوع مورد ضمانت و طرح مربوط به آن مشخص می‌گردد.

ذی‌نفع ضمانت‌نامه می‌تواند قبل از سررسید، تمدید ضمانت‌نامه را درخواست نماید. بانک پس از درخواست متقاضی و اخذ کارمزد مربوطه، ضمانت‌نامه را تمدید خواهد کرد.

ضوابط تمدید

درخواست تمدید ضمانت‌نامه باید از سوی ذی‌نفع و قبل از سررسید به بانک واصل گردد. برای تمدید ضمانت‌نامه لازم است هزینه‌های تمدید از طرف مشتری تامین شده باشد.در صورت عدم درخواست به موقع، مطابق مفاد ضمانت‌نامه اقدام می‌گردد.

تقلیل ضمانت‌نامه

مبلغ ضمانت‌نامه براساس درخواست کتبی ذی‌نفع قابل تقلیل بوده و بانک به محض دریافت آن، اقدام نموده و مراتب موافقت خود را به اطلاع ذی‌نفع و ضمانت‌خواه اعلام می‌نماید.

موارد ابطال ضمانت‌نامه

ابطال ضمانت‌نامه در حالت‌های زیر به عمل می‌آید:

 • درخواست کتبی ذی‌نفع مبنی بر ابطال، به انضمام ارائه لاشه ضمانت‌نامه
 • عدم درخواست تمدید آن توسط ذی‌نفع طبق مفاد ضمانت‌نامه

انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت‌نامه

 • الف) وجه نقد: اسناد خزانه، اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد بانک، گواهی سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ویژه عام و خاص، حساب‌های ارزی مشتری نزد بانک صادرکننده ضمانت‌نامه
 • ب) تضمین بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
 • ج) تضمین بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز خارجی
 • د) چک یا سفته با دو امضاء قابل قبول بانک، اموال غیرمنقول، برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به تشخیص بانک

میزان سپرده نقدی ضمانت‌نامه

برای صدور هر نوع ضمانت‌نامه بانکی (به جز در قبال سپرده نقدی و موجودی حساب‌های غبردیداری نزد بانک اقتصادنوین) در مقابل هر نوع وثایق از جمله تضمین بانکی حداقل 10 درصد وجه ضمانت‌نامه از متقاضی اخذ می‌گردد.

برای ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه یا مزایده، درصد و میزان سپرده نقدی توسط بانک تعیین می‌گردد.

کارمزد صدور ضمانت‌نامه

کارمزد صدور ضمانت‌نامه براساس مابه‌التفاوت اصل ضمانت‌نامه و سپرده نقدی تودیع شده، نسبت به مدت، محاسبه می‌گردد.

برای شرکت‌هایی که از طرف بانک رتبه‌بندی اعتباری شده‌اند و بسته اعتباری دریافت کرده‌اند 2.25 درصد در سال محاسبه می‌گردد.

برگشت کارمزد

در صورت تقلیل مبلغ ضمانت‌نامه، کارمزد نسبت به مبلغ تقلیل یافته و مدت باقیمانده ضمانت‌نامه تا سررسید، پس از کسر یک ماه به نفع بانک قابل برگشت بوده و مبلغ حداقل کارمزد صدور ضمانت‌نامه غیرقابل برگشت می‌باشد.

کارمزد دریافتی بابت صدور ضمانت‌نامه، در موقع ابطال قبل از سررسید نسبت به مدت استفاده شده به اضافه یک ماه به نفع بانک محاسبه و مابه‌التفاوت قابل استرداد می‌باشد. مبلغ حداقل کارمزد صدور ضمانت‌نامه غیرقابل برگشت است.

پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌های مطالبه شده

تقاضای پرداخت وجه ضمانت‌نامه (توسط ذی‌نفع) باید قبل از سررسید ضمانت‌نامه به بانک واصل گردد. در این صورت شعبه مربوطه مراتب درخواست پرداخت وجه ضمانت‌نامه را کتبا به آگاهی ضمانت‌خواه می‌رساند تا نسبت به تامین وجه ضمانت‌نامه مطالبه شده اقدام نماید. در صورت عدم تامین به موقع وجه ضمانت‌نامه توسط ضمانت‌خواه و پرداخت توسط بانک، هزینه مالی متعلقه به مبلغ پرداختی، معادل نرخ سود تسهیلات بخش خدمات بانک به علاوه 6 درصد در سال خواهد بود.

تضمین‌ها

بانک مکلف است با توجه به محاسبه ریسک برای ضمانت‌نامه صادره و سوابق معاملاتی ضمانت‌خواه با بانک و ساختار و توان مالی موسسه یا شخص ضمانت‌خواه، تضمین لازم و کافی اخذ نماید. با توجه به وابستگی نوع و میزان تضمین با مراتب فوق‌الذکر، با در نظر گرفتن پیشنهاد ضمانت‌خواه و مقررات جاری بانک، تضمین توسط بانک تعیین شده و به ضمانت‌خواه اعلام می‌گردد.

وثایق و تضمین‌هایی که علی‌الاصول توسط بانک قابل پذیرش است به شرح زیر می‌باشد:

 • وثیقه گذاردن اوراق مشارکت منتشر شده با تضمین دولت و بانک‌ها و یا سایر ابزارهای مالی مشابه با تضمین دولت یا بانک‌ها
 • مسدود شدن سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز قرض‌الحسنه نزد شعب بانک اقتصادنوین
 • تضمین اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قراردادهای لازم‌الاجرا
 • ارزیابی وثایق ملکی سهل‌البیع

نحوه ارائه درخواست صدور ضمانت‌نامه

بانک اقتصادنوین جهت تسریع در رسیدگی به درخواست صدور انواع ضمانت‌نامه‌های موردنیاز پیمانکاران، اقدام به ایجاد واحد اطلاعات و رتبه‌بندی مشتریان نموده که مشتری با دریافت اظهارنامه مربوط به نوع فعالیت خود، نسبت به تکمیل آن اقدام کرده، سوابق و اطلاعات مربوط به حجم فعالیت در گذشته و حال را ارائه می‌نماید.

بر این اساس، بانک برای آنان رتبه اعتباری تعریف کرده و یک بسته اعتباری شامل انواع ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهد، پیش ‌پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان و همچنین گشایش اعتباری دیداری و مدت‌دار، تسهیلات ریالی و خرید صورت وضعیت با شرایط سهل به نفع مشتری تصویب می‌نماید.

بدین ترتیب مشتری بدون نیاز به مراجعه مکرر برای درخواست‌های جدید خود، می‌تواند مستقیما به واحد مربوطه یا یکی از شعب بانک مراجعه و از سقف ضمانت‌نامه و سایر تسهیلات مصوب استفاده نماید.

آدرس کوتاه شده:
خدمات
سرمایه گذاری
تسهیلات و اعتبارات
بانکداری بین الملل و خدمات ارزی
بانکداری شرکتی
طرح و جشنواره‌ها
سایر خدمات

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

نسخه pwa دانلود