چچ

تسهیل تسویه بدهی

ثبت درخواست حمایت از بدهکاران دارای کسب و کارهای کوچک متضرر شده

سامانه اینترنتی ویژه ثبت الکترونیکی درخواست مشتریان دارای کسب و کارهای کوچک و متضرر شده به دلیل شیوع ویروس کرونا

(بخشنامه های شماره ۴۳۵۶۵۲ / ۹۸ مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸ و شماره ۴۴۱۸۷۵ / ۹۸ مورخ ۲۱/ ۱۲ / ۹۸ بانک مرکزی جمهورس اسلامی ایران)

درخواست برخورداری از قانون تسهیل تسویه بدهکاران

سامانه اینترنتی ویژه ثبت الکترونیکی درخواست مشتریان دریافت کننده تسهیلات مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

(بخشنامه شماره 98/421492 ابلاغی مورخ 05 / 12 / 1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

آدرس کوتاه شده:

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود