ساختمان مرکزی

آدرس : تهران، بین خیابان ولیعصر و آفریقا، بلوار اسفندیار، شماره ٢۴
کد پستی : ۱۹۶۸۶۵۵۹۴۴
صندوق پستی : ۱۹۳۹۵-۳۷۹۶
تلفن : ۸۲۳۳۰۰۰۰ (۰۲۱)
فکس : ۸۸۲۰۳۷۹۰ (۰۲۱)
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : http://www.enbank.ir
 • اداره امور سهامداران

  تهران، خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پلاک 17، طبقه اول
  کد پستی: 1967917491
  ۲۴۵۹۴۲۶۶ - ۲۴۵۹۴۲۷۷ (۰۲۱)
 • مدیریت حقوقی

  تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بابک بهرامی، شماره 18
  کدپستی: 1968645363
  ۸۸۷۷۴۳۷۲ - ۸۸۷۷۸۲۴۳ - ۸۸۸۷۰۶۳۶ - ۸۸۲۰۳۲۶۸ - ۸۸۲۰۳۲۶۹ (۰۲۱)

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

نسخه pwa دانلود