مجمع عمومی
هیئت مدیره
مدیرعامل
قائم مقام
حسابرس و بازرس قانونی
کمیته حسابرسی
کمیته تطبیق و شفاف سازی
کمیته عالی ریسک
کمیته جبران خدمات
شورای راهبری
هیئت عامل
معاونت
فناوری اطلاعات
معاونت
مالی و پشتیبانی
معاونت
برنامه ریزی و توسعه سازمانی
معاونت
بانکداری شرکتی، اعتبارات و بین‌الملل
مدیریت سرمایه گذاری و امور شرکت‌ها
مدیریت بازرسی
مدیریت توسعه سرمایه انسانی
مدیریت وصول مطالبات و حقوقی
مدیریت امور شعب
مدیریت مهندسی نرم افزار
مدیریت مهندسی زیرساخت
مدیریت مالی
مدیریت طرح و برنامه
مدیریت سازمان و توسعه سیستم ها
مدیریت اعتبارات
مدیریت بین‌الملل
معاون مدیر
اداره راهبری شرکت‌ها و امور مجامع
اداره سرمایه‌گذاری‌ها
اداره دبیرخانه هیئت مدیره
اداره حسابرسی داخلی
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اداره تطبیق و شفاف سازی
اداره مدیریت ریسک
اداره روابط عمومی و تبلیغات
اداره حفاظت و انتظامات
اداره حوزه مدیریت
اداره بازرسی شعب و ستاد
اداره بازرسی شعب و رسیدگی به شکایات
اداره امور کارکنان و رفاه
اداره آموزش و توسعه منابع انسانی
اداره خدمات حقوقی و قراردادها
اداره دعاوی
اداره اجرا
اداره پیگیری و وصول مطالبات
اداره توسعه نرم افزار
اداره پشتیبانی از سامانه های نرم افزاری
اداره بانکداری مدرن
اداره مدیریت پایگاه های اطلاعاتی
اداره شبکه و ارتباطات
اداره مهندسی مراکز داده
اداره امنیت اطلاعات
اداره حسابداری مالی
اداره حسابداری شعب
اداره حسابداری مدیریت و کنترل و بودجه
اداره مدیریت نقدینگی
اداره خزانه
اداره پایاپای
اداره مبادلات الکترونیک
اداره پشتیبانی
اداره برنامه ریزی
اداره مدیریت اطلاعات و هوش تجاری
اداره مطالعات و تحقیقات بازار
اداره سازماندهی و مهندسی فرآیندها
اداره بهبود روش ها
اداره اعتبارات
اداره نظارت و اطلاعات اعتباری
اداره عملیات ارزی
اداره خزانه داری و توسعه بین‌الملل
اداره حسابداری ارزی
اداره بانکداری شرکتی
مناطق تهران
مناطق استانها
شعب مستقل
دفاتر بانکداری شرکتی
مجمع عمومی
محمدعلی ایزدی
رئیس هیئت مدیره
علی امانی
نایب رئیس هیئت مدیره
غلامحسین احمدی
عضو هیئت مدیره
مرتضی معیری
عضو هیئت مدیره
علیرضا بلگوری
عضو هیئت مدیره
علیرضا بلگوری
مدیرعامل
مرتضی معیری
معاون مالی و پشتیبانی
محمد صادقی
معاون فناوری اطلاعات
نیما محمدی
معاون بانکداری شرکتی، اعتبارات و بین‌الملل
محمدعلی ایزدی
رئیس هیئت مدیره
علیرضا بلگوری
نایب رئیس هیئت مدیره
علی امانی
عضو هیئت مدیره
غلامحسین احمدی
عضو هیئت مدیره
مرتضی معیری
عضو هیئت مدیره
محمد صادقی
معاون فناوری اطلاعات
مرتضی معیری
معاون مالی و پشتیبانی
...
معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمانی
...
معاون کسب و کار
نیما محمدی
معاون بانکداری شرکتی، اعتبارات و بین‌الملل
معصومه ملاصالحی
مدیر سرمای گذاری و امور شرکت‌ها
رضا ایرانی تبار
مدیر بازرسی
علی بدرقه
مدیر توسعه سرمایه انسانی
حسین شهابی
مدیر وصول مطالبات و حقوقی
سحر هاشمی
مدیر مهندسی نرم افزار
محمد حق دادی
مدیر مهندسی زیرساخت
امین پوربهبهانی
مدیر مالی
پیام یاغلی
مدیر طرح و برنامه
احمد بهمنیار
مدیر سازمان و توسعه سیستمها
علی حسینی
مدیر امور شعب
...
مدیر بانکداری شرکتی
...
مدیر اعتبارات
مجتبی حائری
مدیر بین‌الملل
...
رئیس اداره راهبری شرکت‌ها و امور مجامع
...
رئیس اداره سرمایه‌گذاری‌ها
علی بهرامی
معاون مدیریت امور شعب
...
رئیس اداره دبیرخانه هیئت مدیره
پانیذ هاشمی
رئیس اداره حسابرسی داخلی
غلامرضا ملک شعار
رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
علی قاسم دیزانی
رئیس اداره تطبیق و شفاف سازی
شیوا کاظمی
رئیس اداره مدیریت ریسک
مجید بهرامی
رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات
جمال تاج‌الدین
رئیس اداره حفاظت و انتظامات
...
رئیس اداره حوزه مدیریت
...
رئیس اداره بازرسی شعب و ستاد
محمود جعفری پنجی
رئیس اداره بازرسی شعب و رسیدگی به شکایات
افسون اقبالی
رئیس اداره امور کارکنان و رفاه
...
رئیس اداره آموزش و توسعه منابع انسانی
مهدی تقوی
رئیس اداره خدمات حقوقی و قراردادها
...
رئیس اداره توسعه نرم افزار
فرهاد محمدی
رئیس اداره پشتیبانی از سامانه های نرم افزاری
احسان ابارشی
رئیس اداره بانکداری مدرن
عمران نوبری کیغانی
رئیس اداره مدیریت پایگاه های اطلاعاتی
...
رئیس اداره شبکه و ارتباطات
محمد حق شناس
رئیس اداره مهندسی مراکز داده
محمد امین جودکی
رئیس اداره امنیت اطلاعات
فروزین تقوی نژاد
رئیس اداره حسابداری مالی
فریده حسین زاد
رئیس اداره حسابداری شعب
جواد نوری طلب
رئیس اداره حسابداری مدیریت و کنترل و بودجه
هومان فرهنگ
رئیس اداره مدیریت نقدینگی
علی وارث
رئیس اداره خزانه
سعید نورمحمدی
رئیس اداره پایاپای
سپیده امیری
رئیس اداره مبادلات الکترونیک
ابوالفضل سالم
رئیس اداره پشتیبانی
مصطفی سراج
رئیس اداره برنامه ریزی
محبوبه خواجوند
رئیس اداره مدیریت اطلاعات و هوش تجاری
داود شاهسونی
رئیس اداره مطالعات و تحقیقات بازار
مینا کروبی
رئیس اداره سازماندهی و مهندسی فرآیندها
حمیده احراری
رئیس اداره بهبود روش ها
سیدرضا موسوی
رئیس اداره اعتبارات
سید محسن کاظمی
رئیس اداره نظارت و اطلاعات اعتباری
مجید شاکر
رئیس اداره عملیات ارزی
جعفر خان محمدی
رئیس اداره خزانه داری و توسعه بین‌الملل
سمیه متین
رئیس اداره حسابداری ارزی
...
رئیس اداره دعاوی
محسن محمدنژاد
رئیس اداره اجرا
پرویز کاظمی خسرقی
رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات
احسان باقری
رئیس اداره بانکداری شرکتی
‏محمدرضا فرجادیان
رئیس منطقه
مرکز تهران
مسعود حولکی
رئیس منطقه
غرب تهران
مجتبی توکلی
رئیس منطقه
شرق تهران
علی شهرود رهور
رئیس منطقه
شمال غربی ایران
رضا باقری
رئیس منطقه
شمال ایران
مجید مقدم
رئیس منطقه
شرق ایران
‏...
رئیس منطقه
مرکز ایران
مهرزاد نظری نیا
رئیس منطقه
جنوب ایران
سیاوش توحیدی
رئیس منطقه
جنوب غربی ایران
بهزاد گندمکار
رئیس شعبه مستقل بلوار اسفندیار
‏...
رئیس شعبه مستقل کیش
اصغر طاهری هنجی
رئیس دفتر
بانکداری شرکتی میرداماد
‏محمد شهنازی
رئیس دفتر
بانکداری شرکتی نفت
‏آرش کاظمی
رئیس دفتر
بانکداری شرکتی گلشهر

اپلیکیشن همراه نوین

موبایل بانک اقتصادنوین

دانلود pwa دانلود