همزمان با هجدهمین سالگرد تاسیس بانک اقتصاد نوین
هفتمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی این بانک با جوایز ارزنده آغاز شد

جوایز جشنواره بپاس قدردانی از خیرخواهیتان

ماهیانه ۵ میلیون تومان
به مدت ۱۸ ماه برای ۱ نفر

ماهیانه ۴ میلیون تومان
به مدت ۱۸ ماه برای ۲ نفر

ماهیانه ۳ میلیون تومان
به مدت ۱۸ ماه برای ۳ نفر

ماهیانه ۲ میلیون تومان
به مدت ۱۸ ماه برای ۱۲ نفر

ماهیانه ۱ میلیون تومان
به مدت ۱۸ ماه برای ۱۸ نفر

و هزاران جایزه
نقدی دیگر         شرایط و مقررات عمومی افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز

• سپرده قرض الحسنه پس انداز نوعی سپرده است که به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تعاون عمومی نزد بانک افتتاح می شود این سپرده فاقد سود بوده و صاحب سپرده از انواع خدمات بانکی بهره مند شده و امکان شرکت در قرعه کشی این سپرده ها را خواهد داشت

• هر شخص حقیقی (بالای ۱۲ سال) یا حقوقی می تواند با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل در هر یک از شعب بانک به نام خود، سپرده قرض الحسنه پس انداز را افتتاح نماید.

• افرادی که به سن ۱۲ سال تمام رسیده و نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز به نام خود اقدام مینمایند، صرفاً پس از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام، مجاز به برداشت از سپرده مزبور میباشند.

• صرفاً شخصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده یا دارای حکم رشد از دادگاه باشد، میتواند برای کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت وی قرار دارند، سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. در این حالت حق برداشت از سپرده مزبور تا زمان رسیدن صغیر به سن ۱۸ سالگی و یا ارائه حکم رشد از دادگاه، در اختیار افتتاح کننده سپرده (ولی، قیم) میباشد.

• چنانچه سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط مادر برای صفل صغیر افتتاح شود، حق برداشت تا رسیدن طفل صغیر به سن ۱۸ سالگی و یا ارائه حکم رشد از دادگاه، در اختیار مادر میباشد.

• اشخاص حقوقی به موجب مدارک قانونی و به شرط پیش بینی افتتاح سپرده سرمایه گذاری در اساسنامه با ارائه شرکتنامه، اساسنامه و آگهی ( اولیه و آخرین تغییرات) ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضاء مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد، می توانند سپرده قرض الحسنه پس انداز ، افتتاح نمایند.

• بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند در چارچوب مقررات عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت مقررات مذکور نسبت به افتتاح سپرده های قرض الحسنه پس انداز نزد یکدیگر اقدام نمایند.

• در حال حاضر حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز ۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

• برای برداشت وجه ازسپرده مزبور صاحب یا صاحبان سپرده یا نماینده قانونی آنها باید با ارائه دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز و مدارک شناسایی معتبر به یکی از شعب بانک و تکمیل فرم واریز/ برداشت تقاضای برداشت از سپرده را نماید.


مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب

الف) اصل شناسنامه و کارت ملی معتبر به همراه تصویر آن برای اشخاص حقیقی

ب) اساسنامه، اولین آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین آگهی معتبر تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور حاوی اسامی مدیران دارای حق امضا به همراه تصویر آن برای اشخاص حقوقی

تبصره: در مورد شرکت های غیر سهامی اخذ یک نسخه تصویر و یا رونوشت گواهی شده از شرکتنامه که به ثبت رسیده باشد ضروری است.

ج) تصویر قیم نامه و وکالت نامه در صورت لزوم و تطبیق با اصل مدارک مزبور توسط شعبه و تائید آنها.

گزارش ششمین جشنواره حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک اقتصادنوين
(جشنواره سال ۹۷ )

برندگان جوايز ششمين دوره جشنواره حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوين جوايز خود را دريافت کردند

اطلاعات بیشتر

اعلام برندگان قرعه‌کشي ششمين دوره جشنواره حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوين

اطلاعات بیشتر

مهلت شرکت در جشنواره حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوين تا 27 مهرماه تمديد شد

اطلاعات بیشتر

در ششمين جشنواره حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوين؛ از هر 10 نفر يک نفر برنده خواهد شد

اطلاعات بیشتر

ویدئوی قرعه کشی ششمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک اقتصادنوین

مشاهده ویدئو

تیزر ششمين دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک اقتصادنوین


مشاهده ویدئو

ویدئوی اهدای جوایز ممتاز ششمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک اقتصادنوین

مشاهده ویدئو

ششمين دوره قرعه‌کشي حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک اقتصادنوين برگزار مي‌شود

اطلاعات بیشتر

پرسش های متداول

براي بهره مندي از جوايز جشنواره حداقل زمان ماندگاري سپرده قرض الحسنه چه مدت است؟

 • براي شركت در قرعه كشي وجود حداقل ۵۰۰ هزار ريال در روز قرعه كشي كافي مي باشد و شرط اعطاي جايزه، حفظ حداقل موجودي طي ٣ماه يا ٩٠روز متوالي در طي دوره يا از زمان آخرين مهلت افتتاح سپرده يا تكميل موجودي خواهد بود.


آخرين مهلت افتتاح سپرده يا تكميل موجودي چه زماني مي باشد؟

 • با توجه به اطلاع رساني و برابر با روز انتهايي اعلام شده در تبليغات مي باشد.


شانس برنده شدن هر فرد در اين دوره از جشنواره چقدر است؟

 • شانس برنده شدن هر فرد به نسبت امتيازات كسب شده از امتيازات كل مي باشد. امّا به طور متوسط از هر ده نفر يك نفر برنده خواهد بود.


آيا امكان دريافت كارت و استفاده از ابزارهاي بانكداري الكترونيك نظير همراه بانك، اينترنت بانك، تلفن بانك و ... به منظور انجام تراكنش هاي معمول بر روي حساب قرض الحسنه پس انداز وجود دارد؟

 • بله. كليه امكانات مورد نياز مشتري بر روي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز فعال بوده و شركت در قرعه كشي تنها منوط به حفظ حداقل موجودي مي باشد.


آيا امكان افتتاح حساب به صورت اينترنتي فراهم است؟

 • خير. درحال حاضر تنها امكان افتتاح سپرده هاي بلند مدت بصورت اينترنتي فراهم مي باشد، لذا جهت افتتاح حساب حضور مشتري در شعبه الزامي مي باشد.


آيا امكان افتتاح حساب مشترك وجود دارد؟

 • بله. با رعايت دستور بانك مركزي مبني بر اينكه هر شخص تنها امكان افتتاح يك حساب انفرادي و يك حساب مشترك از هر نوع (به غير از بلند مدت) را مي تواند داشته باشد.


آيا امكان افتتاح حساب به نام فرزندان كمتر از ۱۸سال وجود دارد؟

 • هر شخص حقيقي (بالاي ۱۲سال) مي تواند در هر يك از شعب بانك به نام خود، سپرده قرض الحسنه پس انداز را افتتاح نمايد. افرادي كه به سن ۱۲سال تمام رسيده و نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز به نام خود اقدام مي نمايند، صرفاً پس از رسيدن به سن ۱۵سال تمام، مجاز به برداشت از سپرده مزبور مي باشند.
  صرفاً شخصي كه به سن ۱۸سال تمام رسيده يا داراي حكم رشد از دادگاه باشد، مي تواند براي كساني كه تحت ولايت و يا قيموميت وي قرار دارند، سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد. در اين حالت حق برداشت از سپرده مزبور تا زمان رسيدن صغير به سن ۱۸سالگي و يا ارائه حكم رشد از دادگاه، در اختيار افتتاح كننده سپرده (ولي، قيم) مي باشد.من از مشتريان فعلي بانك هستم؟ آيا براي افتتاح حساب قرض الحسنه لازم است به شعبه خود مراجعه كنم؟

 • خير. مشتريان بانك اقتصاد نوين در هر يك از شعب امكان افتتاح هر نوع از سپرده را خواهند داشت و تنها در صورت تمايل به بستن سپرده و يا جهت دريافت جايزه (در صورت برنده شدن در جشنواره حساب هاي قرض الحسنه پس انداز ) مي بايست به شعبه افتتاح كننده حساب مراجعه فرماييد.


من از قبل در بانك اقتصادنوين حساب قرض الحسنه دارم؟ آيا اين حساب در جشنواره شركت داده مي شود؟

 • بله. تنها شرط شركت در جشنواره تكميل موجودي مي باشد.


براي افزايش شانس برنده شدن تعدد حساب ها اهميت دارد يا موجودي حساب؟

 • موجودي حساب. طبق دستور بانك مركزي مبني بر اينكه هر شخص تنها امكان افتتاح يك حساب انفرادي و يك حساب مشترك از هر نوع (به غير از بلند مدت) را دارا مي باشد، امكان تعدد حساب در حال حاضر وجود ندارد. علي ايحال در صورت امكان تعدد حساب نيز ملاك امتيازات كسب شده توسط هر فرد مي باشد.


در صورتي كه امكان دسترسي به مشتري برنده شده توسط بانك وجود نداشته باشد، آيا جايزه وي محفوظ مي گردد؟

 • بله. در مورد آن گروه از برندگان جوايز غير نقدي كه مجهول المكان يا متوفي بوده يا امكان دسترسـي بـه آنها ياوراث آنها پس از پيگيري هاي لازم وجود نداشته باشد و يا به موقع براي دريافت جايزه خـود مراجعه ننمايند، بانك مي تواند حداكثر ظرف مـدت شـش مـاه پـس از تـاريخ انجـام قرعه كشي، نسبت به فروش جوايز غير نقدي اقدام و وجوه مربوطه را به سپرده ذينفع واريز نمايد.

مرکز ۲۴ ساعته ارتباط با مشتریان بانک اقتصاد نوین آماده پاسخ گویی به سوالات شما مشتریان گرامی می باشد